شرکت خدمات مسافرت هوایی ،جهانگردی و زیارتی آرام سیر شفیعیان

مکان های زیارتی نجف را باید با حرم مطهر و بارگاه ملکوتی مولی الموحدین حضرت علی ابن ابیطالب علیه السلام آغاز کرد چرا که فروغ نجف به بارگاه ایشان میباشد. در زیر لیست مهمترین مکان های زیارتی نجف آورده شده است .