ماساژ سنتی تایلندی

فوائد ماساژ سنتی تایلندی

  • ساختار اسکلتی بدن را تنظیم می کند.

  • انعطاف پذیری بدن را افزایش می دهد.

  • تنش های ماهیچه ای و مفصلی را تسکین و یا کاهش می دهد.

  • اندامها و ارگانهای داخلی بدن را تحریک می کند.

  • سیستم انرژی بدن را تنظیم و در حد تعادل در می آورد.

 

تکنیک های ماساژ سنتی تایلندی

انجام فشار ملایم به وسیله دستها و پاها
تنوع گسترده ای از حرکات و جنبش های کششی و کنش پذیر

انجام این دو تکنیک در ماساژ تایلندی که بایستی در محیطی آرام انجام پذیرد, باعث ایجاد فضا در ساختار اسکلتی و ماهیچه ای بدن میشود. بدن شروع به باز شدن و انعطاف پذیری میکند و حرکات و جنبش های بدن آسان میگردد.

در حالیکه ذهن به آرامی به هوشیاری برمیگردد, تنش و مواد سمی از مفاصل, ماهیچه ها و بافتهای رابط آزاد میگردد. ماساژ تایلندی به یوگا برای افراد تنبل تشبیه شده که در آن تمام عضلات بدن کشیده میشوند و مفاصل نیز باز و بسته میشوند. همچنین در ان کلیه ماهیچه ها،رگها.. اعصاب و روان و همچنین پوست بدن حالت ارامشی پیداکرده و قوای جسمانی افزایش میگردد.